URV

Campus Terres de l'Ebre

UDG UDG

Campus Terres de l'Ebre

Doble titulació CAFE + Fisioteràpia

2022 - 2023

El grau

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia d’EUSES té com a objectiu que els estudiants adquireixin, mitjançant una preparació metodològica i tècnica avantguardista, totes les competències necessàries per a descriure, identificar, desenvolupar i tractar els programes propis d’aquestes dues titulacions, a fi de contribuir al manteniment i millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Es recomana que l’estudiant del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut, una bona condició física i constància per a mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. També, s’aconsellaria tenir unes nocions bàsiques d’anglès i informàtica.

Pla d'estudis

Estructura general

Curs Formació bàsica Assignatures obligatòries Assignatures optatives Pràctiques externes Treball fi de grau Total

1r

 42  45  –  –  –

87

2n

 30  54  –  –  –

84

3r

 –  80  3  –  –

83

4t

 –  49  3  12  –

64

 –  6  9  30  18

63

Total

 72  234  15  42  18

381

Primer curs (87 ects)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214005 Psicologia aplicada a l’activitat física i l’esport 6 Bàsica
1r semestre 37214010 Història i Fonaments Socioculturals de l’Activitat Física i l’Esport 6 Bàsica
1r semestre 37214101 Jocs i Habilitats Motrius 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204010 Anatomia I 9 Bàsica
1r semestre 37204012 Histologia 3 Bàsica
1r semestre 37204122 Procediments Generals en Fisioteràpia I 6 Obligatòria
2n semestre 37204123 Procediments Generals en Fisioteràpia II 6 Obligatòria
2n semestre 37214102 Dansa i Expressió Corporal 6 Obligatòria
2n semestre 37214104 Esports Individuals: Atletisme I 6 Obligatòria
2n semestre 37214106 Esports d’Adversari: Tennis, Esgrima 12 Obligatòria
2n semestre 37214006 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6 Bàsica
2n semestre 37204011 Anatomia II 3 Bàsica
2n semestre 37204013 Sistema Musculoesquelètic 3 Bàsica
2n semestre 37214002 Fisiologia de l’Exercici I 6 Bàsica
2n semestre 37204132

Valoració en Fisioteràpia I

3 Obligatòria

Segon curs (84 ects)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214003 Fisiologia de l’Exercici II 6 Bàsica
1r semestre 37214004 Kinesiologia i Biomecànica del Moviment 6 Bàsica
1r semestre 37214008 Principis Didàctics de l’Activitat Física i l’Esport 6 Bàsica
1r semestre 37214109 Teoria de l’Entrenament I 6 Obligatòria
1r semestre 37204101 Cinesiteràpia 6 Obligatòria
2n semestre 37204133 Valoració en Fisioteràpia II 4 Obligatòria
2n semestre 37214007 Estadística i Metodologia de la Investigació Aplicada a l’Activitat Física 6 Bàsica
2n semestre 37214009 Programació dels Ensenyaments en el Sistema Educatiu 6 Bàsica
2n semestre 37214105 Activitats Aquàtiques 6 Obligatòria
2n semestre 37214116 Legislació Esportiva i Direcció de Sistemes i Organitzacions 6 Obligatòria
2n semestre 37204108 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I 3 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204119 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia I 5 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204102 Patologia Quirúrgica 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37214107 Esports Col·lectius: Futbol I i Handbol 12 Obligatòria

Tercer curs (83 ects)

 

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214110 Teoria de l’Entrenament II 6 Obligatòria
1r semestre 37214117 Bases Ecònomic Financeres i de Contractació 6 Obligatòria
1r semestre 37214121 Activitat Física i Esport per a Persones amb alguna Discapacitat 6 Obligatòria
2n semestre 37204221 Nutrició Aplicada a l’Activitat Física i l’Esport 3 Optativa
2n semestre 37204136 Activitat Física i Exercici Terapèutica 3 Obligatòria
1r semestre 37204111 Fisioteràpia Cardiorespiratòria 3 Obligatòria
2n semestre 37214103 Activitat Fisica en el Medi Natural 6 Obligatòria
2n semestre 37214112 Prescripció de l’Exercici Físic per a la Salut 6 Obligatòria
2n semestre 37214114 Primers Auxilis 6 Obligatòria
2n semestre 37204137 Fisioterapia Integrada II 3 Obligatòria
2n semestre 37214118 Instal·lacions Esportives 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204107 Patologia Mèdica 7 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204109 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204110 Rehabilitació i Terapèutiques Associades 4 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204119 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia I 5 Obligatòria
1r i 2n semestre 37214108 Ampliació dels esports: Futbol II i Noves Tendències 12 Obligatòria

Quart curs (64 ects)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214111 Teoria de l’Entrenament III 6 Obligatòria
1r semestre 37214120 Disseny, Intervenció i Avaluació en l’Educació Física i l’Esport 6 Obligatòria
1r semestre 37204135 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia II 8 Obligatòria
1r semestre 37204114 Fisioteràpia Integrada III 3 Obligatòria
1r semestre 37204118 Organització i Gestió Sanitària 3 Obligatòria
1r semestre 37204209 Tècniques Específiques en Fisioteràpia 0-3 Optativa
1r semestre 37204223 Introducció a la Terapia Manual Manipulativa Perifèrica 0-3 Optativa
1r semestre 37204210 Ergonomia Aplicada 0-3 Optativa
1r semestre 37204206 Fisioteràpia De L’Esport 0-3 Optativa
1r semestre 37204205 Fisioteràpia I Envelliment 0-3 Optativa
1r semestre 37204226 Fisioteràpia Pelviperineològica (Pla 2020) 0-3 Optativa
1r semestre 37204105 Fisioteràpia i Sol Pelvià 3 Obligatòria

1n semestre

37214204

Noves tendències en l’activitat física i qualitat de vida: Entrenament personal

6

Optativa

2n semestre 37214401 Pràctiques Externes (CAFE) 12 Pràctiques externes
2n semestre 37204121 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia III 6 Obligatòria
2n semestre 37204106 Radiologia 3 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204104 Farmacologia 5 Obligatòria
1r semestre 37214115 Mitjans i Mètodes de recuperació 6 Obligatòria

Cinquè curs (63 ects)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214119 Recreació, Oci i Turisme 6 Obligatòria
2n semestre 37204301 Treball de Fi de Grau (TFG Fisioteràpia) 6

Treball fi de grau

1r semestre 37214203 Noves tendències en la gestió i Recreació Esportiva I: Professió i Reptes de Futur 6 Optativa
1r semestre 37204209 Tècniques Específiques en Fisioteràpia 0-3 Optativa
1r semestre 37204223 Introducció a la Terapia Manual Manipulativa Perifèrica 0-3

Optativa

1r semestre 37204210 Ergonomia Aplicada 0-3

Optativa

1r semestre 37204206 Fisioteràpia De L’Esport 0-3

Optativa

1r semestre 37204205 Fisioteràpia I Envelliment 0-3

Optativa

1r semestre 37204226 Fisioteràpia Pelviperineològica (Pla 2020) 0-3

Optativa

2n semestre 37214301 Treball de Fi de Grau (TFG CAFE) 12 Treball fi de grau
1r i 2n semestre 37204127 Fisioteràpia Hospitalària 6 Pràctiques externes
1r i 2n semestre 37204129 Fisioteràpia Domiciliària 6 Pràctiques externes
1r i 2n semestre 37204130 Pràctiques Tutelades Opcional: Investigació, Esport, Hidroteràpia, Externes 6 Pràctiques externes
1r i 2n semestre 37204128

Fisioteràpia Geriàtrica

6 Pràctiques externes
1r i 2n semestre 37204131

Fisioteràpia en Atenció Primària

6 Pràctiques externes

Sortides professionals

En quins àmbits podria treballar com a graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) i Fisioteràpia, a partir, doncs, d'una doble titulació?

Els graduats en aquesta doble titulació, com a professionals de l’esport i la salut, disposen d’un ampli ventall d’àmbits on exercir professionalment:

  • Salut: en les branques de traumatologia, pediatria, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia o ergonomia, en la prevenció i recuperació de la salut mitjançant l’activitat física i l’esport, la gestió de la readaptació funcional, etc. En aquest sentit, a partir de la titulació en Fisioteràpia, l’estudiant també pot exercir de forma autònoma o integrat en equips multidisciplinaris en clíniques, centres d’atenció primària o hospitals
  • Ensenyament: en l’àmbit formal (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i ensenyaments d’esports), per al qual caldrà realitzar el Màster en Professorat d’ESO, Batxillerat i FP, i en l’àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars, etc.).
  • Rendiment esportiu: en la preparació física tant per a esports de competició com per a l’esportista afeccionat, la seva readaptació esportiva, etc.
  • Gestió de serveis esportius: en l’àmbit públic o privat, gestió de les instal·lacions, els projectes, els recursos humans o la direcció tècnica dins l’àmbit esportiu.
  • Oci i recreació: en la coordinació de l’activitat física i l’esport com a element d’oci i recreació en esports d’aventura, turisme esportiu, etc.
  • Intervenció social: en el treball de l’activitat física i esportiva com a eina d’intervenció social per a col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d’exclusió social, etc.).

Requisits d'accés

Proves d’accés a l’universitat (PAU)

Accés per als estudiants provinents de batxillerat amb PAU.

Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no són un requeriment per accedir a aquest doble grau.

Cicles formatius superiors (CFGS)

MG25

MG40

MG45

Des d'estudis cursats a l'estranger

FITXA TÈCNICA Nom de l’estudi | Doble Titulació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia
Branca de coneixement | Ciències de la Salut
Durada | 5 anys
ECTS | 381
Títol a què dona dret | Graduat/da en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia per la Universitat Rovira i Virgili
Vols més informació?


Accepto l’enviament de comunicacions informatives.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. +info
Finalitats • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
• Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
Vols més informació?


Accepto l’enviament de comunicacions informatives.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. +info
Finalitats • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
• Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Amposta
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
C. Sebastià Joan Arbó, 2.
43870 Amposta (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
Tortosa
Fisioteràpia
Edifici Seminari de Tortosa · Carretera d’accés al Seminari, s/n. 43500 Tortosa (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
Cursos Formació Contínua Fisioteràpia
Cursos Formació Contínua CAFE
Màsters
Postgraus, cursos i jornades
© 2023 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?