Doble Grau Fisioteràpia i Ciències de l'Esport a Tarragona | Euses
URV

Campus Terres de l'Ebre

UDG UDG

Campus Terres de l'Ebre

Doble titulació CAFE + Fisioteràpia

El grau

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia d’EUSES-UdG té com a objectiu que els estudiants adquireixin, mitjançant una preparació metodològica i tècnica avantguardista, totes les competències necessàries per a descriure, identificar, desenvolupar i tractar els programes propis d’aquestes dues titulacions, a fi de contribuir al manteniment i millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Es recomana que l’estudiant del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut, una bona condició física i constància per a mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. També, s’aconsellaria tenir unes nocions bàsiques d’anglès i informàtica.

Pla d'estudis

Estructura general

Curs Formació bàsica Assignatures obligatòries Assignatures optatives Pràctiques externes Treball fi de grau Total

1r

 42  39  –  –  –

81

2n

 30  55  –  –  –

85

3r

 –  83  3  –  –

86

4t

 –  42  3  18  –

63

 –  12  15  24  18

69

Total

 72  231  21  42  18

384

Primer curs (81 crèdits)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214005 Psicologia aplicada a l’activitat física i l’esport 6 Bàsica
1r semestre 37214010 Història i Fonaments Socioculturals de l’Activitat Física i l’Esport 6 Bàsica
1r semestre 37214101 Jocs i Habilitats Motrius 6 Obligatòria
1r semestre 37214104 Esports Individuals: Atletisme I 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204004 Anatomia I 12 Bàsica
1r semestre 37204122 Procediments Generals en Fisioteràpia I 6 Obligatòria
2n semestre 37214102 Dansa i Expressió Corporal 6 Obligatòria
2n semestre 37214106 Esports d’Adversari: Tennis, Judo i Esgrima 12 Obligatòria
2n semestre 37214006 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6 Bàsica
2n semestre 37204005 Anatomia II 6 Bàsica
2n semestre 37214002 Fisiologia I 6 Bàsica
2n semestre 37204132

Valoració en Fisioteràpia I

3 Obligatòria

Segon curs (85 crèdits)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214003 Fisiologia II 6 Bàsica
1r semestre 37214004 Kinesiologia i Biomecànica del Moviment 6 Bàsica
1r semestre 37214008 Principis Didàctics de l’Activitat Física i l’Esport 6 Bàsica
1r semestre 37214109 Teoria de l’Entrenament I 6 Obligatòria
1r semestre 37204101 Cinesiteràpia 6 Obligatòria
1r semestre 37204133 Valoració en Fisioteràpia II 4 Obligatòria
2n semestre 37214007 Estadística i Metodologia de la Investigació Aplicada a l’Activitat Física 6 Bàsica
2n semestre 37214009 Programació dels Ensenyaments en el Sistema Educatiu 6 Bàsica
2n semestre 37214105 Activitats Aquàtiques 6 Obligatòria
2n semestre 37204123 Procediments Generals en Fisioteràpia II 6 Obligatòria
2n semestre 37214116 Legislació Esportiva i Direcció de Sistemes i Organitzacions 6 Obligatòria
2n semestre 37204108 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I 3 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204102 Patologia Quirúrgica 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37214107 Esports Col·lectius: Futbol I i Handbol 12 Obligatòria

Tercer curs (86 crèdits)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214110 Teoria de l’Entrenament II 6 Obligatòria
1r semestre 37204221 Nutrició Aplicada a l’Activitat Física i l’Esport 3 Optativa
1r semestre 37214117 Bases Ecònomic Financeres i de Contractació 6 Obligatòria
1r semestre 37214121 Activitat Física i Esport per a Persones amb alguna Discapacitat 6 Obligatòria
1r semestre 37204111 Fisioteràpia Cardiorespiratòria 3 Obligatòria
2n semestre 37214103 Activitat Fisica en el Medi Natural 6 Obligatòria
2n semestre 37214112 Prescripció de l’Exercici Físic per a la Salut 6 Obligatòria
2n semestre 37214114 Primers Auxilis 6 Obligatòria
2n semestre 37204114 Fisioterapia Integrada II 4 Obligatòria
2n semestre 37214118 Instal·lacions Esportives 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204107 Patologia Mèdica 7 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204109 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II 6 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204110 Rehabilitació i Terapèutiques Associades 4 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204119 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia I 5 Obligatòria
1r i 2n semestre 37214108 Ampliació dels esports: Futbol II i Noves Tendències 12 Obligatòria

Quart curs (66 crèdits)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214111 Teoria de l’Entrenament III 6 Obligatòria
1r semestre 37214120 Disseny, Intervenció i Avaluació en l’Educació Física i l’Esport 6 Obligatòria
1r semestre 37204120 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia II 7 Obligatòria
1r semestre 37204115 Fisioteràpia Integrada III 3 Obligatòria
1r semestre 37204118 Organització i Gestió Sanitària 3 Obligatòria
1r semestre 37204209 Tècniques Específiques en Fisioteràpia 0-3 Optativa
2n semestre 37214401 Pràctiques Externes (CAFE) 12 Pràctiques externes
2n semestre 37204121 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia III 7 Obligatòria
2n semestre 37204211 Maneig del dolor 0-3 Optativa
2n semestre 37204105 Patologia Ginecològica i Pediàtrica 3 Obligatòria
2n semestre 37204106 Radiologia 3 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204104 Farmacologia 5 Obligatòria
1r i 2n semestre 37204128 Fisioteràpia Geriàtrica 6 Pràctiques externes

Cinquè curs (69 crèdits)

DURADA CODI TÍTOL CRÈDITS TIPUS
1r semestre 37214115 Mitjans i Mètodes de recuperació 6 Obligatòria
1r semestre 37214119 Recreació, Oci i Turisme 6 Obligatòria
1r semestre 37204223 Introducció a la Terapia Manual Manipulativa Perifèrica 0-3 Optativa
2n semestre 37204301 Treball de Fi de Grau (TFG Fisioteràpia) 6

Treball fi de grau

1r semestre 37214203 Professió i Reptes de Futur 6 Optativa
1r semestre 37214201 Noves Tendències en l’Entrenament: Readaptació Esportiva 6 Optativa
1r semestre 37204222 Teràpies afins amb el maneig de el dolor 0-3 Optativa
2n semestre 37214301 Treball de Fi de Grau (TFG CAFE) 12

Treball fi de grau

1r i 2n semestre 37204127 Fisioteràpia Hospitalària 6 Pràctiques externes
1r i 2n semestre 37204129 Fisioteràpia Domiciliària 6 Pràctiques externes
1r i 2n semestre 37204130 Pràctiques Tutelades Opcional: Investigació, Esport, Hidroteràpia, Externes 6 Pràctiques externes
1r i 2n semestre 37204131

Fisioteràpia en Atenció Primària

6 Pràctiques externes

Sortides professionals

En quins àmbits podria treballar com a graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) i Fisioteràpia, a partir, doncs, d'una doble titulació?

Els graduats en aquesta doble titulació, com a professionals de l’esport i la salut, disposen d’un ampli ventall d’àmbits on exercir professionalment:

  • Salut: en les branques de traumatologia, pediatria, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia o ergonomia, en la prevenció i recuperació de la salut mitjançant l’activitat física i l’esport, la gestió de la readaptació funcional, etc. En aquest sentit, a partir de la titulació en Fisioteràpia, l’estudiant també pot exercir de forma autònoma o integrat en equips multidisciplinaris en clíniques, centres d’atenció primària o hospitals
  • Ensenyament: en l’àmbit formal (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i ensenyaments d’esports), per al qual caldrà realitzar el Màster en Professorat d’ESO, Batxillerat i FP, i en l’àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars, etc.).
  • Rendiment esportiu: en la preparació física tant per a esports de competició com per a l’esportista afeccionat, la seva readaptació esportiva, etc.
  • Gestió de serveis esportius: en l’àmbit públic o privat, gestió de les instal·lacions, els projectes, els recursos humans o la direcció tècnica dins l’àmbit esportiu.
  • Oci i recreació: en la coordinació de l’activitat física i l’esport com a element d’oci i recreació en esports d’aventura, turisme esportiu, etc.
  • Intervenció social: en el treball de l’activitat física i esportiva com a eina d’intervenció social per a col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d’exclusió social, etc.).

Requisits d'accés

Proves d’accés a l’universitat (PAU)

Accés per als estudiants provinents de batxillerat amb PAU.

Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no són un requeriment per accedir a aquest doble grau.

Cicles formatius superiors (CFGS)

MG25

MG40

MG45

Des d'estudis cursats a l'estranger

Qualitat i documentació

Documents

Calendari 2017/2018

Horaris 2017/2018

Normativa acadèmica

Normativa de matrícula

Resultats de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) setembre 2017

Resultats de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) octubre 2017

Qualitat

Política de qualitat

Manual de qualitat

Mapa de processos de qualitat

Processos de qualitat estratègics

Processos de qualitat clau

Processos de qualitat de suport 

Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Pla d’estudis (BOE)

Memòria del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Informe de seguiment anual del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (12-13)

Informe de seguiment anual del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (13-14)

Informe de seguiment anual del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (14-15)

Informe de seguiment anual de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (15-16) 

Indicadors CAFiE 15-16

Pla de millora 15-16

Mapa de competències 

Pla d’acció tutorial a la URV

Autoinforme d’acreditació definitiu

Indicadors CAFiE 16-17

Pla de millora 16-17

Enllaços

Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport

Normativa pròpia de la URV

Beques i ajuts

Normativa pròpia EUSES Terres de l’Ebre

Reglament intern organitzador de Treball Final de Grau

Reglament intern organitzador de les Pràctiques Externes

Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat

FITXA TÈCNICA Nom de l’estudi | Doble Titulació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia
Branca de coneixement | Ciències de la Salut
Durada | 5 anys
ECTS | 384
Títol a què dona dret | Graduat/da en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia per la Universitat Rovira i Virgili
Vols més informació?

Accepto l’enviament de comunicacions informatives.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. +info
Finalitats • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
• Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
Vols més informació?

Accepto l’enviament de comunicacions informatives.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. +info
Finalitats • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
• Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Amposta
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
C. Sebastià Joan Arbó, 2.
43870 Amposta (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
Tortosa
Fisioteràpia
Edifici Seminari de Tortosa · Carretera d’accés al Seminari, s/n. 43500 Tortosa (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
© 2020 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili