URV

Campus Terres de l'Ebre

UDG UDG

Campus Terres de l'Ebre

Campus Terres de l'Ebre > Avís legal

Avís legal

EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. adquireix el compromís de salvaguardar la privadesa dels visitants de la seva pàgina web. Llegiu la nostra política de privadesa per informar-vos de com és tractada la informació que ens proporcioneu. L’enviament de comunicacions o missatges amb dades personals a través d’aquesta pàgina web implica la conformitat amb la política de privadesa.

 

1. Informació legal i acceptació.

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‘Portal’) que EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. (d’ara endavant “EUSES TE”) té el seu domicili social al c/ Francesc Macià 65, 17190-Salt. Girona. Telèfon: +34 972 405 130. Està constituït mitjançant escriptura de constitució inscrita al Registre Mercantil de Girona.

L’accés a la pàgina web és gratuït, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

 

2. Condicions d’ús del portal.

2.1 General.

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L’Usuari respondrà davant d’EUSES TE o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2.2 Continguts.

L’Usuari es compromet a fer servir els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari, d’acord amb la legislació vigent, s’haurà d’abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per EUSES TE o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
Extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que EUSES ET posi a disposició dels usuaris.
Utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

2.3 Formularis de recollida de dades.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a EUSES TE perfectament actualitzada, de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a EUSES TE o a tercers per la informació que faciliti.

2.4 Introducció d’enllaços al Portal.

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al Portal haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal del Portal, però no la podrà reproduir de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin el Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les del Portal i, a qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació ió o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’EUSES TE; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es faran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre EUSES TE, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, no s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que EUSES T’ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’EUSES TE dins la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per EUSES TE i sempre que es permeti, en aquests casos , un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que EUSES ET subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inadequats o no pertinents amb l’activitat d’EUSES TE en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

 

3. Prestació de serveis de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

EUSES TE té la condició de prestador de serveis de la societat de la informació quan realitza activitats econòmiques per Internet i altres mitjans telemàtics (correu electrònic, aplicacions mòbils, televisió digital interactiva o altres) i des dels seus establiments a Espanya.

En els termes establerts a la Llei, EUSES ET realitzarà comunicacions comercials als alumnes, identificant-se expressament com a anunciant.

En particular, s’enviaran comunicacions publicitàries o promocionals, per correu electrònic, dispositius mòbils o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells alumnes dels centres d’ensenyament del Grup que hagin aportat les seves dades en el moment de la reserva o contractació d’activitats de formació i complementàries, a fi d’oferir serveis del Grup similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb l’alumne.

Si les comunicacions haguessin estat remeses per correu electrònic, s’inclourà l’adreça de correu electrònic dpd@metrodoraeducation.com on podran exercitar-se pel client, de forma senzilla i gratuïta, el dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals.

 

4. Exclusió de responsabilitat.

4.1 De la Informació.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part d’EUSES TE de comprovar la veracitat, l’exactitud, l’adequació, la idoneïtat, l’exhaustivitat i l’actualitat de la informació subministrada a través d’aquest.

EUSES ET no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

4.2 De la disponibilitat del Servei.

L’accés al Portal requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a EUSES TE. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

4.3 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal.

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, EUSES TE actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només en serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a EUSES TE, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de EUSES TE amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

EUSES ET no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a EUSES TE.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual d’EUSES TE o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessari per al ús del Portal.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’EUSES TE o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius esmentades.

 

6. Contactar amb EUSES TE

Per a qualsevol consulta, per expressar qualsevol queixa sobre el nostre compliment de la present Política de Privadesa, o per comunicar qualsevol recomanació o comentari per millorar la qualitat de la nostra Política de Privadesa, preguem, es posi en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 977448093 . Ens esforcem per millorar permanentment les eines que teniu a la vostra disposició per gestionar les dades que ens proporcioneu. Preguem visiteu aquesta pàgina periòdicament per informar-se d’aquestes i altres prestacions noves.

 

7. Comunicació dactivitats de caràcter il·lícit i inadequat.

En cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, podrà posar-se en contacte amb EUSES T’indicant els següents extrems:

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat.
En el supòsit de violació de drets, com propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant.
Declaració expressa que la informació continguda a la reclamació és exacta.

La recepció per part d’EUSES TE de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats o continguts indicats pel comunicant.

 

8. Legislació.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la LO 3/2018 PDGDD, LA LLEI 34/2002 DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE) i la resta de normativa espanyola i europea que sigui aplicable.

ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Amposta
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
C. Sebastià Joan Arbó, 2.
43870 Amposta (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
Tortosa
Fisioteràpia
Edifici Seminari de Tortosa · Carretera d’accés al Seminari, s/n. 43500 Tortosa (Tarragona)
T. 977 448 093
info@euseste.es
Cursos Formació Contínua Fisioteràpia
Cursos Formació Contínua CAFE
Màsters
Postgraus, cursos i jornades
© 2023 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?